Spotkanie środowisk twórczych, edukacyjnych, kreatywnych w ramach Kongresu Kultury 2016 było bardzo ważnym społecznie wydarzeniem.

W czasie dwóch debat, które miałam przyjemność współprogramować i prowadzić „Prawo dziecka do kultury. Wykluczenia z kultury“  i  „Prawo dziecka do kultury. Nowe wizje edukacji“ wybrzmiały intensywnie potrzeby zmian w obszarze działań kulturowych dla dzieci. Większość z postulatów nie doczekała się realizacji, z powodu braku znaczących zmian w systemie oświaty.