Pracy przy mikrofonie to intensywne spotkania kilka razy w tygodniu w audycjach: Mnie się to podoba. Niedzielny Poranek i Popołudnie w Polskim Radiu RDC. Tego samego rodzaju przyjemności doświadczam po drugiej stronie, kiedy opowiadam, o projektach, przedsięwzięciach, które realizuję. Pełny obraz tego co robię jest obecny w poszczególnych katalogach (zapraszam do wglądu). Książka „Be Haiku“, którą współtworzyłam, dała mi szerszą sposobność do podzielenia się jedną z pasji, czyli zainteresowania kulturą Japonii.

Kultura Młodych

O książce „Be Haiku“